R�szletek - Grand Theft Auto IV

J�t�k:
Grand Theft Auto IV
Platform:
PC
 
Kiad�:
Rockstar Games
 
Rendszerk�vetelm�nyek 
T�mogatott oper�ci�s rendszerek
 • Windows Vista (Service Pack 1)
 • Windows XP (Service Pack 3)
       - DirectX 9
       - Microsoft .NET Framework 3.5
Minimum
 • Processzor: Intel Core 2 Duo 1.8Ghz, AMD Athlon X2 64 2.4Ghz
 • Mem�ria: 1.5GB
 • Helyig�ny: 16GB
 • Vide�k�rtya: 256MB NVidia 7900 / 256MB ATI X1900
 • DirectX 9 kompatibilis sztere� hangk�rtya
 • Billenty�zet
 • Eg�r
Aj�nlott
 • Processzor: Intel Core 2 Quad 2.4Ghz, AMD Phenom X3 2.1Ghz
 • Mem�ria: 2GB (Windows XP) 2.5GB (Windows Vista)
 • Helyig�ny: 18GB
 • Vide�k�rtya: 512MB NVIDIA 8600 / 512MB ATI 3870
 • DirectX 9 kompatibilis sztere� hangk�rtya
 • Billenty�zet
 • Eg�r
Egy�b
  Az aktiv�ci� internetkapcsolatot ig�nyel; Az online j�t�khoz be kell jelentkezni a Games for Windows - LIVE �s Rockstar Games Social Club (regisztr�l�s 13 �v felett) rendszerbe; Csak lemezzel fut a j�t�k (ak�rh�nyszor fel lehet install�lni); a k�vetkez� szoftverek sz�ks�gesek m�g: Sony DADC SecuROM, Adobe Flash, DirectX, �s Microsoft's .NET Framework, Games for Windows - LIVE, �s Internet Explorer.


Espanol || Fran�ais || Italien || Deutsch

Install�l�si �tmutat�
A feltelep�t�shez sz�ks�ges inform�ci�k�rt n�zd meg a GTA IV PC Install�ci�s �tmutat�.doc f�jlt!

Megjegyz�s: M�g a j�t�k telep�t�se �s futtat�sa el�tt fent kell lennie a Vista Service Pack 1 vagy Windows XP Service Pack 3
friss�t�seknek!
Kattints jobb eg�rgombbal a 'Saj�tg�p -> Tulajdons�gok' men�pontra, hogy fent van-e a legfrissebb Service Pack. Ha nem, akkor l�togasd meg a Windows Update-et �s t�ltsd le m�g a j�t�k install�l�sa el�tt.

Telep�t�s nem Angol, Francia, Olasz, N�met, Spanyol vagy Orosz nyelv� oper�ci�s rendszerre
A nem Angol, Francia, Olasz, N�met, Spanyol vagy Orosz nyelv� oper�ci�s rendszerekre val� telep�t�s sor�n fell�phet olyan hiba, hogy egyes karakterek nem jelennek meg az els� install�ci�s ablakban (ez az ablak az eg�sz install�l�s folyamata alatt megmarad a h�tt�rben).
K�p megtekint�se a hib�r�l.

A hiba elker�l�se �s a j�t�k install�l�sa �rdek�ben:

 • V�laszd a nagyobb gombot a k�perny� bal als� sark�ban, majd kiv�laszthatsz egy m�sik nyelvet az install�ci�s folyamathoz.
 • V�lassz Angol, Francia, Olasz, N�met vagy Spanyol nyelvet, �s az install�l�s t�bbi r�sze azon a nyelven fog folyni.
 • Az install�l�s v�g�n az els�, hib�s karaktereket mutat� ablak ism�t fel fog ugrani. V�laszd az ablak bal als� gombj�t a Rockstar Games Social Club alkalmaz�s el�r�s�hez.

A j�t�k most m�r egyszer�en elind�that� a Rockstar Games Social Club alkalmaz�sb�l.

Grand Theft Auto IV hibak�dok
Az install�ci� vagy a j�t�kmenet sor�n fell�p� esetleges hibak�dok teljes list�j�hoz l�sd a GTA IV Hibak�dok.doc f�jlt.

Magyar�zat a Grand Theft Auto IV grafikai be�ll�t�saihoz
A j�t�k PC verzi�ja vadonat�j grafik�val rendelkezik, amiket a konzolos verzi�kn�l nem tapasztalhattunk. A g�ped teljes�tm�ny�hez m�rt grafikai be�ll�t�sok helyes konfigur�l�s�val kapcsolatos inform�ci�k�rt kattints ide!

Az optim�lis teljes�tm�ny el�r�s�hez bizonyosodj meg r�la, hogy a legfrissebb vide�k�rtya driverek vannak feltelep�tve a sz�m�t�g�pedre!

2008. december 3-�ig a k�vetkez� verzi�sz�mok a legfrissebbek:

 • Nvidia - 180.48
 • ATI - 8.11 (11/12/2008)
Az esetleges �j drivereket �rdemes feltelep�teni.
 • Nvidia 7900 sorozat� k�rty�k tulajdonosai kattintsanak ide a grafikai probl�m�k inform�ci�ihoz!
 • Az egy�b m�rk�j� grafikai k�rty�k felhaszn�l�i kattintsanak ide ha a j�t�kban hi�nyz� text�r�kkal tal�lkoztak!
 • ATI sorozat� k�rty�k tulajdonosai kattintsanak ide a k�pmin�s�g hib�inak (s�t�t text�r�k) kijav�t�s�hoz bizonyos text�rasz�r�si (MipMap) be�ll�t�sok alkalmaz�s�val.
 • ATI 1900 sorozat� k�rty�k tulajdonosaijelenleg vibr�l�, �s nagy h�romsz�geket form�l� �rny�k-effektekkel tal�lkozhatnak n�h�ny esetben. Ezt a hib�t egy hamarosan kiad�sra ker�l� patch fogja kijav�tani.
SecuROM t�mogat�si oldal
A j�t�k aktiv�ci�j�val, kor�bbi aktiv�ci� visszavon�s�val �s a j�t�k elemeinek �s m�k�d�s�nek tov�bbi r�szleteivel kapcsolatos inform�ci�k�rt l�togasd meg a http://activate.rockstargames.com/?c=GTA4 oldalt!

Games for Windows � LIVE regisztr�ci�
Ha nem rendelkezel Games for Windows � LIVE azonos�t�val, a multiplayerj�t�k �s az achievementek felold�s�nak lehet�s�g�hez regisztr�lnod kellegyet. Ezt itt megteheted: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=76017

Az internetkapcsolattal rendelkez� g�peken val� Games for Windows � LIVE regisztr�l�ssal kapcsolatos inform�ci�k�rt n�zd meg a Walkthrough for Games for Windows LIVE sign up_v2.doc f�jlt!

Az internetkapcsolattal NEM rendelkez� g�peken val� Games for Windows � LIVE regisztr�l�ssal kapcsolatos inform�ci�k�rt n�zd meg a Walkthrough for GTA IV � offline profile sign in.doc f�jlt!

Bejelentkez�s a Games for Windows � LIVE rendszer�be a Grand Theft Auto IV-en bel�l
Ha m�r rendelkezel azonos�t�val, a k�vetkez� le�r�s v�gigvezet a bejelentkez�s folyamat�n. A megtekint�s�hez kattints ide!

Games for Windows LIVE t�mogat�si oldal
A Games for Windows � LIVE-val kapcsolatos b�rmilyen k�rd�ssel l�togasd meg a t�mogat�si oldalukat: http://www.gamesforwindows.com/en-US/Support/Pages/default.aspx

Ha a LIVE-ra val� bejelentkez�s sor�n t�zfallal kapcsolatos hib�kat �szlelt�l, gy�z�dj meg r�la, hogy a k�vetkez� portok el�rhet�ek:

 • UDP 88
 • UDP 3074
 • TCP 3074
A Games For Windows Live leg�jabb verzi�j�nak megszerz�se
A j�t�k futtat�s�hoz sz�ks�ges a Games for Windows � LIVE legfrissebb verzi�ja.T�bb inform�ci��rt �s a manu�lis let�lt�s�rt l�togasd meg a http://www.rockstargames.com/support/IV/PC/GFWLupdate/ oldalt!

Social Club regisztr�ci� �s az azonos�t�k �sszekapcsol�sa
A Rockstar Games Social Club seg�ts�g�vel az �sszes statisztik�dat �s vide�idat megn�zheted a GTA IV-r�l. Ehhez azonban sz�ks�ges egy Social Club azonos�t� k�sz�t�se, valamint �sszekapcsol�sa a Games for Windows - LIVE-val.

Ha m�r rendelkezel Social Club �s Games For Windows � LIVE azonos�t�val, a k�vetkez� oldalon �sszekapcsolhatod �ket: https://socialclub.rockstargames.com/profile/accountlinking.html

Ha regisztr�lnod kell a Social Club-ra, a k�vetkez� c�men megteheted: https://socialclub.rockstargames.com/profile/register.html

Tov�bbi dokument�ci�
M�g t�bb r�szletes inform�ci��rt a Video Editor-ral �s a Multiplayer-rel kapcsolatban l�sd a NA_LAM_multiplayer_readme.pdf �s NA_LAM_videoeditor_readme.pdf f�jlokat!
Az ismert hib�k�rt, a j�t�k ir�ny�t�s��rt, grafikai k�rty�k t�mogat�s��rt �s tesztek�rt n�zd meg a readme f�jlt! (Readme_EN_V6_061108.txt)

Rockstar Games Social Club hib�k
 • Hiba � A k�vetkez� feliratot l�tod a GTA IV elind�t�sakor:"Application Failed to Launch". Ez azt jelenti, hogy az alkalmaz�s,elind�t�sa nem siker�lt. A GTA IV-t blokkolhatja a sz�l�i fel�gyelet(Windows Parental Controls/Family Safety) be�ll�t�sa is. Miel�tt elakarod ind�tani az alkalmaz�st, bizonyosodj meg r�la, hogy van hozz�f�r�sed hozz�, vagy vedd fel a kapcsolatot a http://www.rockstargames.com/support oldalon!


M�sol�sv�delmi GY.I.K.
A Grand Theft Auto IV m�sol�sv�delm�vel kapcsolatos r�szletes inform�ci�k�rt n�zd meg a DRM and Copy protection for Grand Theft Auto IV PC.doc f�jlt!

Jelenleg t�mogatott kontrollerek
Akt�van dolgozunk azon, hogy min�l t�bbf�le kontrollert t�mogasson a j�t�k. A k�vetkez� lista tartalmazza az �sszes kontrollert, amit a Grand Theft Auto IV PC t�mogat:
 • XBOX 360 for Windows (Controller)
 • Wireless XBOX 360 Controller
 • Joytech 360 pad (Controller)
 • Pelican TSZ360 Pad (Controller)
 • MadCatz 360 (Controller)
 • MadCatz 360 Pro (Controller)
 • MadCatz 360 MicroCon (Controller)
 • Bigben Controller BB7201 (Controller)
 • MadCatz Arcade GameStick 360
 • Logitech Chillstream
Rockstar Games t�mogat�s 
Ha m�g t�bb seg�ts�gre van sz�ks�ged, vedd fel a kapcsolatot email-en vagy telefonon kereszt�l.

Egyes�lt �llamok
Phone: 1-866-405-5464
Email: [email protected]

Kanada
Phone: 1-800-269-5721
Email: [email protected]

Egyes�lt Kir�lys�g
Phone: 08701 200060
Email: [email protected]
URL: http://www.take2games.co.uk/index.php?p=support_contact

Ausztr�lia
Phone: 1902 262 606 - $2.48 + GST per minute (higher from mobile and public phones)
URL: http://www.take2games.com.au/index.php?p=support_contact

�j-Z�land
Phone: 0900 54263 - $1.99 + GST per minute KIDS - ASK YOUR PARENTS FIRST!
URL: http://www.take2games.com.au/index.php?p=support_contact

Spanyolorsz�g
Phone: (+34) 91 636 39 25
Email: [email protected]
URL: http://www.taketwo.es/index.php?p=support_contact

N�metorsz�g
Phone: http://www.take2.de/index.php?p=support_contact
URL: http://www.take2.de/index.php?p=support_online

Franciaorsz�g
Phone: 0890 808 809 (0,15 ? TTC / min)
Email: [email protected]
URL: http://www.taketwo.fr/index.php?p=support

Olaszorsz�g
URL: http://www.take2.it/assistenza/contacthelp.asp

Megjegyz�s: Ha seg�ts�gre van sz�ks�ged egy PC j�t�kkal, mell�keld az emailben a DxDiag �s MSinfo-t. Ezek megszerz�s�r�l itt olvashatsz.A j�t�k regisztr�l�sa
Registr�lj a Rockstar Games-en a legnaprak�szebb inf�k�rt a leg�jabb j�t�kainkr�l, aj�nlatainkr�l �s exkluz�v web tartalmakr�l.

http://www.rockstargames.com/register/
Oldal tetej�re